caruna.fi Site Info

2021-02-01 22:06:08.05381+00:00

What language is caruna.fi website written in?

The language for caruna.fi website is fi (claimed), fi (detected).

Title

Jaamme hyvää energiaa | Caruna

Description

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomiCaruna.fi

What is the domain name for caruna.fi website?

caruna.fi has caruna.fi as domain name.

What is the secure web address (URL) for caruna.fi?

https://caruna.fi

What is the IP address for caruna.fi website?

18.200.108.251 52.209.216.158 54.229.203.97

What web technology is used by caruna.fi website?

PaaS:
Amazon Web Services

Email:
Amazon SES

Web servers:
Nginx

Load balancers:
Amazon ALB

JavaScript frameworks:
AngularJS - 1.7.4

Programming languages:
PHP

Tag managers:
Google Tag Manager

Analytics:
SnoobiLinkedin Insight TagHotjarGoogle Analytics

A/B Testing:
Google Optimize

Widgets:
Facebook

JavaScript libraries:
jQuery UI - 1.8.16jQuery Migrate - 3.1.0jQuery - 3.4.1Lodash - 1.7.0

What is the mobile version of caruna.fi?

Back to Comdurav